lista placówek handlowych – tam godzi się nabyć nasze tworzywa

sposobność do uściśnięcia dłoni plus serdeczny uśmiech