lista placówek handlowych – tam godzi się nabyć nasze tworzywa

sposobność do uściśnięcia dłoni plus serdeczny uśmiech – jak tylko skończy się koniec świata, na pewno znów uda nam zamienić słowo sympatyczne :)